Κυριακή 1 Μαΐου 2016

ΒΡΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙΘΡΣΚΟΙ TΩΝ ΑΘHΝΩΝ μας... ΜΑΓΑΡΙΖΟΥΝ

Ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις στὸν Ταῦρο ἀπὸ τοὺς Ἰνδοὺς ΣΙΧ το Μεγάλο Σάββατο

Γιὰ μία ἀκόμη χρονιὰ τὸ Μ. Σάββατο (30/4) προγραμματίζονται ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις στὸν Ταῦρο ἀπὸ τοὺς Ἰνδοὺς ΣΙΧ, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἵδρυση τῆς θρησκείας τους (κράμα ἰνδουισμοῦ καὶ μουσουλμανισμοῦ). Στὶς ἐκδηλώσεις περιλαμβάνεται περιφορὰ στολισμένου ὀχήματος μὲ τὸ «ἱερό» τους βιβλίο σὲ δρόμους τῆς περιοχῆς. Αὐτὰ μία ἡμέρα μετὰ τὴν λιτάνευση τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Κυρίου μας καὶ κατὰ τὸ σιωπηλώτερο καὶ σεβασμιώτερο Σάββατο τοῦ ἔτους.

Ἐπισήμως ἡ ἄνω γιορτὴ (Βαϊσάκχι) γιορτάζεται ἀνά τὸν κόσμο στὶς 14 Ἀπριλίου κάθε ἔτους. Στὴ χώρα μας ὅμως γιὰ «πρακτικοὺς» λόγους μεταφέρεται τὸ Μ. Σάββατο ἢ Πάσχα μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις. Θέλουν δηλαδὴ οἱ ὀργανωτές της καὶ νὰ ἑορτάσουν ὅποτε «βολεύει», ἀλλὰ καὶ μὲ κάθε ἐπισημότητα καὶ λαμπρότητα.
Ἀντιλαμβανόμαστε καὶ σεβόμαστε πλήρως τὴν ἀνάγκη τῶν σκληρὰ ἐργαζομένων στὴ χώρα μας Ἰνδῶν καὶ ἄλλων μεταναστῶν νὰ ἑορτάσουν τὶς θρησκευτικές τους ἑορτές καὶ δὲν ἐμποδίστηκαν ποτὲ νὰ τὸ κάνουν. Ἀντιλαμβάνονται ὅμως κι ἐκεῖνοι ὅτι συνιστᾶ ἀσέβεια πρὸς τὴν οἰκοδέσποινα Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα ἡ σκόπιμη ἡμερολογιακὴ μετάθεση μιᾶς ξένης θρησκευτικῆς ἑορτῆς κατὰ τὸ ἁγιώτερο διήμερο τῆς Πατρίδας μας; Καὶ μάλιστα μὲ τρόπο προκλητικὸ, διαταράσσοντας τὴν κατανυκτικὴ μεγαλοβδομαδιάτικη ἀτμόσφαιρα καὶ τὴν προσδοκία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας; Δὲν ἀρκεῖ ἡ σύναξη στὸν εὐκτήριο οἶκο τῆς κοινότητας;
Ἐπειδὴ τὸ Πάσχα μας καταντᾶ, ὡς μὴ ὤφειλε, εὐκαιρία εἰδωλολατρικῶν ἐκδηλώσεων καὶ πανθρησκειακῆς «πολυχρωμίας», θεωροῦμε ὅτι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πρέπει α) νὰ δηλώσει τὴν ἀντίθεσή της στὴν ἄνω παγιούμενη συνήθεια, β) νὰ ἐνημερώσει τὸ ποίμνιό της, ἀλλὰ καὶ γ) τοὺς Δήμους, τὶς τοπικὲς ἀρχὲς (ἰδιαίτερα τὸ Α.Τ. Πετραλώνων στὸ ὁποῖο παραπέμφθηκε ἡ αἴτηση 9494/15-4-2016 τῶν ὀργανωτῶν γιὰ τὴν περιφορά) γιὰ τὴν εὐθύνη τους εἰδικὰ το διήμερο τοῦ Πάσχα, ὥστε οἱ ἑορτασμοὶ τῶν Σίχ νὰ μὴν συμπίπτουν ποτὲ μὲ τὸ Μ. Σάββατο καὶ τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα. Τὴν εὐθύνη βεβαίως γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς Παραδόσεώς μας ἔχει κάθε ὀρθόδοξος χριστιανός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: