Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Η ενδιαφέρουσα ιστορία μας... από γραπτά και αφηγήσεις ...κατοίκων ΕΔΩ

Άγιος Παντελεήμονας (Αθήνα),Αχαρνών

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Άγιος Παντελεήμονας (Αθήνα)
Άγιος Παντελεήμονας
Άγιος Παντελεήμονας
Η θέση του Άγιου Παντελεήμονα στον χάρτη
Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι συνοικία της Αθήνας στην περιοχή που βρίσκεται η ομώνυμη εκκλησία. Βρίσκεται βόρεια της πλατείας Βικτωρίας ανάμεσα σε Άγιο Νικόλαο και Κυψέλη και διασχίζεται από την λεωφόρο Αχαρνών.
Η περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα αποτέλεσε για μεγάλη περίοδο τόπο εγκατάστασης μεταναστών από χώρες κυρίως της Ασίας και της Αφρικής. Την άνοιξη του 2009 δημιουργήθηκαν εντάσεις μεταξύ των κατοίκων και των μεταναστών, που οδήγησαν σε παρέμβαση της πολιτείας, που συνεχίζονται έκτοτε.[1][2][3][4] Στην περιοχή επίσης υπήρξαν κρούσματα ρατσιστικής βίας, στα οποία αναφέρθηκε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.[5] Στόχος τέτοιας επίθεσης υπήρξε και κάτοικος της περιοχής, αφγανικής καταγωγής και μέλος της οργάνωσης "Γιατροί του κόσμου".[6] [7]

 Βίντεο-ρεπορτάζ

 Παραπομπές

Γιατί οι αρχιμανδρίτες του Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών θεωρούνται αυτομάτως υποψήφιοι αρχιερείς
Ποιοι ναοί βγάζουν μητροπολίτες
Πού υπηρέτησαν οι εν ενεργεία ποιμενάρχες πριν από την εκλογή τους
 
Την περασμένη Παρασκευή η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέλεξε δύο νέους μητροπολίτες. Με την εκλογή τους ο Δανιήλ Πουρτσουκλής και ο Θεόκλητος Πασσαλής απέκτησαν μεταξύ άλλων το δικαίωμα να αναγραφούν στις σελίδες της ιστορίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλοι 200 και πλέον αρχιμανδρίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλογίμων αναμένουν την ημέρα και την ώρα που θα κληθούν να δώσουν τη δική τους εκλογική μάχη.

Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για να μπορεί να ελπίζει ένας αρχιμανδρίτης ότι κάποια στιγμή θα εκλεγεί μητροπολίτης είναι για όλους τα ίδια: πρέπει να είναι απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής, να έχουν περάσει πέντε χρόνια από την ημέρα λήψης του πτυχίου τους, να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν υπηρετήσει σε θέση πρωτοσυγκέλλου ή γραμματέως ή ιεροκήρυκος για μία τουλάχιστον πενταετία.
Τα τυχόν άλλα προσόντα αλλά και το πνευματικό περιβάλλον από το οποίο προέρχεται ένας αρχιμανδρίτης μπορεί να τον βοηθήσουν ιδιαίτερα την περίοδο που θα διεκδικήσει έναν μητροπολιτικό θρόνο. Οι συμπτώσεις, τυχαίες ή μη, δεν ισχύουν μόνο στην Ελλάδα. Στη Ρουμανία ο εκάστοτε μητροπολίτης Μολδαβίας θεωρείται ο επόμενος πατριάρχης ενώ και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο εκάστοτε πρώτος τη τάξει μητροπολίτης είναι ο τοποτηρητής του Θρόνου όταν αυτός κηρυχθεί εν χηρεία, ενώ θεωρείται και ο επικρατέστερος υποψήφιος πατριάρχης.
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, όταν ένας αρχιμανδρίτης υπηρετεί στον Αγιο Παντελεήμονα Αχαρνών, στον Αγιο Νικόλαο Αχαρνών, στην Παναγία Φανερωμένη του Χολαργού ή στην Αγία Ειρήνη Αιόλου, θεωρείται και υποψήφιος αρχιερέας.


ΣΥΝΕΧΕΙΑ www.agiospanteleimon.com

___________________________

Άγιος ΠαντελεήμωνΟ  ΑΓΙΟΣ  ΚΑΙ  ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
 

       Μέσα εις το νέφος των μαρτύρων και αγίων της πίστεώς μας, οι οποίοι έδωσαν την ζωήν των δια την αγάπην των προς τον Χριστόν, περιλαμβάνεται και η μορφή του αγίου Παντελεήμονος.
       Νέος, γεμάτος σφρίγος και παλμόν, δύναμιν και θάρρος, εμαρτύρησε δια την Ορθόδοξον Πίστιν του. Με αποφασιστικότητα διεκήρυξε και διελάλησε την αλήθειαν της πίστεώς του εις όλους, όσοι κατά την εποχήν εκείνην ευρίσκοντο εις το βασίλειον του σκότους και του ψεύδους, της ειδωλολατρίας.
       Ηρνήθη να θυσιάση εις τα άψυχα και αναίσθητα είδωλα και παρ' όλας τας κολακείας του βασιλέως Μαξιμιανού έμεινεν ακλόνητος και επροτίμησε να θυσιασθή και να καταστή έτσι κληρονόμος της ουρανίου Βασιλείας. Είλκυσεν εις τον Χριστόν και την πίστιν του όσους είχαν πραγματικόν πόθον και δίψαν να γνωρίσουν τον αληθινόν Θεόν.
       Σου ευχόμεθα, αγαπητέ αναγνώστα να σε εμπνεύση προς μίμησιν η αγία ζωή του Αγίου Παντελεήμονος και η ανάγνωσις του βίου του να γίνη αφορμή δια προσέγγισιν εις την πηγή του φωτός και των ιαμάτων, τον Χριστόν.
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΙΔΡΥΜΑ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»
 
       Ο άγιος αυτός έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού, ήτοι περί το 304. Κατήγετο από την πόλιν Νικομήδειαν. Ο πατέρας του Ευστόργιος ήτο ειδωλολάτρης. Η μητέρα του ωνομάζετο Ευβούλη, και ήτο χριστιανή. Όσην περιποίησιν έκανε ο πατέρας προς τα είδωλα, τόσην προθυμίαν και αγάπην προς την ορθόδοξον πίστιν εδείκνυε η μητέρα του, που με στοργή και αγάπην ανέτρεψε τον υιόν των Παντολέοντα (έτσι τον εί­χαν ονομάσει). Του έδινε όχι μόνον υλικήν τροφήν, αλλά και πνευματικήν. Όμως απέθανε ενωρίς η ευτυχισμένη Ευβούλη.
      
Ο Παντολέων αφού έμαθε τα πρώτα γράμμα­τα, εμορφώθη και εις τα Ελληνικά. Αργότερον, αφού έμαθε αρκετά και επροχώρησεν, ο πατέρας του τον έστειλε να μαθητεύση εις τον ξακουστόν ιατρόν Ευφρόσυνον. Πράγματι ο νέος, ευφυής κα­θώς ήτο, εξεπέρασε τους υπολοίπους συμμαθητάς του εις την επίδοσιν, μέσα εις σύντομον χρονικόν διάστημα.
      
Ητο πολύ ωραίος εις την όψιν. Εις την ομιλίαν γλυκύς και εις το παράστημα μέτριος και ταπεινός. Ήτο στολισμένος με τας αρετάς, και είχε τόσον καλήν διαγωγήν που διεκρίνετο εις τας συναναστροφάς του από τους συνομηλίκους του. ‘Ολοι όσοι τον επλησίαζαν ευχαριστούντο και έ­χαιραν διότι απεκόμιζαν πολλάς ωφελείας.
      
Ένεκα των αρετών του ο Παντολέων έγινε ξα­κουστός και φημισμένος εις ολόκληρον την Νικο­μήδειαν.
      
Αλλά και αυτός ο βασιλεύς, όταν κάποια ημέρα επήγε με τον πατέρα του Ευστόργιον εις το παλάτι και τον είδε, ήρωτησε και έμαθε δια τας αρετάς του Παντολέοντος. Όταν είδε την ορθήν του σκέψιν και τον καλόν του χαρακτήρα, εκάλεσε τον Ευστόργιον και τον παροτρύνε να σπουδάση τον υιόν του όσον το δυνατόν περισσότερον, ούτως ώστε να τον κάνη τέλειον ιατρόν, και εν συ­νεχεία να τον τοποθέτηση μέσα εις το παλάτι του.
Για περισσότερα κάντε κλικ στα μπλε υπερτιτλάκια.. ή